EnergeticReality

A realidade energética invisível que precede a realidade material: espírito, alma, mente & corpo integrados.